Polyetheretherketon (PEEK)


Handelsnaam:

Victrex-PEEK

Kenmerkende eigenschappen en toepassingen:

Polyetheretherketon is een aromatische polyester. Deze hoogwaardige technische kunststof is buitengewoon goed bestand tegen allerlei ongunstige of kritische bedrijfsomstandigheden. Het materiaal is bestand tegen hoge constante temperaturen, waarbij de uitstekende maatvastheid behouden wordt. PEEK is moeilijk brandbaar. Het veroorzaakt weinig rookontwikkeling en giftige verbrandingsgassen. PEEK werd in eerste instantie toegepast als bekledings- en isolatiemateriaal voor het ommantelen van kabels waaraan strenge eisen werden gesteld met betrekking tot warmtebestendigheid, goede brandeigenschappen en chemische bestendigheid. Het wordt tegenwoordig ingezet voor elektrische apparatuur, waarbij het materiaal wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een agressieve omgeving. Daarnaast wordt het toepast in de chemische industrie en voor hoogwaardige, mechanisch belaste delen. De eigenschappen van PEEK maken dit materiaal uitermate geschikt voor elektronische en construktie onderdelen, waarvoor andere thermoplastische kunststoffen niet meer voldoen.

<- terug