Aluminiumbrons Hemiax Specials

 
In onze gieterij hebben wij een procédé ontwikkeld voor het veredelen van aluminiumbrons. Hiermee is het mogelijk de mechanische waarden van continu gegoten of centrifugaal gegoten staven en bussen op te trekken naar mechanische waarden vergelijkbaar met die van getrokken of gesmeede staven en bussen. Bovendien kunnen wij de mechanische waarden van getrokken en gesmeede staven en bussen opwaarderen naar waarden vergelijkbaar met bijvoorbeeld beryllium koper. Met deze methode is het mogelijk adequater te reageren op vragen uit de markt, betere verkrijgbaarheid dus kortere levertijden en een veel uitgebreider assortiment staven (rond, vierkant en plat) bussen en kraagbussen.  

 DIN 1714DIN EN 1982
 DIN 17665DIN EN 12163/12167/12420/12451/1652/1653
 Cu Al 10 NiDIN 1714 (cc 333 G)
 Cu Al 11 Ni DIN 1714 (cc 334 G)
 Cu Al 8 Fe 3DIN 17665 (cw 303 G)
 Cu Al 10 Fe 3 Mn 2DIN 17665 (cw 306 G)
 Cu Al 10 Ni 5 Fe 4DIN 17665 (cw 307 G)

 


 


 Hemiax 71

 Is verkrijgbaar als:

 platstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Platstaf

 Hemiax 96

 Is verkrijgbaar als:

 rondstaf

 bus

 platstaf

 vierkantstaf

 zeskantstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Rondstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Bussen

 Matenlijst Hemiax 3 Platstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Vierkantstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Zeskantstaf

 Hemiax180

 Is verkrijgbaar als:

 rondstaf

 bus

 Matenlijst Hemiax 3 Rondstaf

 Matenlijst Hemiax 3 Bussen

 

Afkorting

Werkstof nummer

SG ca.

Samenstelling

gew. in %

Mechanische waarden

Eigenschappen

Cu Al10 Ni

DIN 1714

Hemiax

2.0975

7,6

Cu min. 76,0

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,5

Fe 3,5-5,5

GC/GZ:

trek Nmm2 ≥ 700

strek Nmm2 ≥ 300

rek% ≥ 13

hardheid HB ≥ 160

Konstruktiewerkstof met hoge mechanische waarden.Korrosiebestendig. Als glijelementen moet er goed gesmeerd worden. Water en

zeewater bestendig.

Cu Al10 Fe5 Ni5-C

DIN EN 1982

CC333G

7,6

Cu 76,0-83,0

Al 8,5-10,5

Ni 4,0-6,0

Fe 4,0-5,5

GC/GZ:

trek Nmm2 ≥ 650

strek Nmm2 ≥ 280

rek% ≥ 13

hardheid HB ≥ 150

Konstruktiewerkstof met hoge mechanische waarden. Korrosiebestendig. Als glijelementen moet er goed gesmeerd worden. Water en

zeewater bestendig.

Cu Al11 Ni

DIN 1714

Hemiax 4

2.0980

7,6

Cu min. 73,0

Al 9,0-12,3Ni 5,0-7,5

Fe 4,0-7,0

GZ:

trek Nmm2 ≥ 750

strek Nmm2 ≥ 400

rek% ≥ 5

hardheid HB ≥ 185

Zie Cu Al10 Ni. Voldoet aan

hogere eisen kavitatie en slijtvastheid.

Cu Al11 Fe6 Ni6-C

DIN EN 1982

CC334G

7,6

Cu 72,0-78,0

Al 10,0-12,0

Ni 4,0-7,5

Fe 4,0-7,0

GZ/GM:

trek Nmm2 ≥ 750

strek Nmm2 ≥ 380

rek% ≥ 5

hardheid HB ≥ 185

Zie Cu Al10 Ni. Voldoet aan

hogere eisen kavitatie en slijtvastheid.

Cu Al 10 Fe

DIN 1714

Hemiax 2

2.0940

7,5

Cu min. 73,0

Al 8,0-11,0

Fe 2,0-4,0

GZ:

trek Nmm2 ≥ 550

strek Nmm2 ≥ 200

rek% ≥ 15

hardheid HB ≥ 115

Zie Cu Al10 Ni i.p.v. hogere eisen aan kavitatie en korrosiebestendigheid hier gemiddeld

tot goed.

Cu Al10 Fe2-C

DIN EN 1982

CC331G7,5

Cu 83,0-89,5

Al 8,5-10,5

Fe 1,5-3,5

GZ:

trek Nmm2 ≥ 550

strek Nmm2 ≥ 200

rek% ≥ 18

hardheid HB ≥ 130

Zie Cu Al10 Ni i.p.v. hogere eisen aan kavitatie en korrosiebestendigheid hier gemiddeld tot goed.
 

Afkorting

Werkstof nummer

SG ca.

Samenstelling

gew. in %

Eigenschappen

Cu Al8

DIN17 665

Hemiax 1

2.0920

7,7

Al 7,0-9,0

Cu rest

Werkstof bestendig tegen zwavel en azijnzuren tevens

anti- magnetisch

Cu Al10 Ni5 Fe4

DIN 17 665

Hemiax 3

2.0966

7,5

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,0

Fe 2,0-5,0

Cu Rest

Hoge trekvastheid ook bij hogere Bestand tegen zuren en zeewater goede glijeigenschappen temperaturen tot 400°C.

bij goede smering.

Cu Al10 Ni5 Fe4

DIN EN

12 163

12 167

12 420

1653

CW307G

7,6

Al 8,5-11,0

Ni 4,0-6,0

Fe 3,0-5,0

Cu Rest

Hoge trekvastheid ook bij hogere temperaturen tot 400°C. Bestand tegen zuren en zeewater goede glijeigenschappen

bij goede smering.

 

Mechanische waarden

Trek in N/mm2

Strek in N/mm2

Rek %

Hardheid

Cu Al10 Ni 5 Fe4  F64

min. 640

min. 270

min. 15

ca. 180 HB

DIN 17 672 F74

min. 740

min. 390

min. 10

ca. 195 HB